Toàn tập bảng tra 266 mã lỗi máy photocopy Toshiba thường gặp

bang-tra-ma-loi-may-photocopy-toshiba

Khu dùng máy photocopy nói chung hay máy Toshiba nói riêng, sẽ có những lúc bạn gặp phải cơ bản phổ biến. Với những lỗi thông thường này, bạn hoàn toàn có thể tự khắc phục. Tuy nhiên nếu muốn làm được điều đó thì bạn cần biết được máy photocopy Toshiba của mình đang gặp phải lỗi gì. Lúc này, bạn sẽ cần đến bảng tra mã lỗi máy photocopy Toshiba phổ biến nhất.

Tra ra được mã lỗi máy photocopy Toshiba sẽ giúp bạn tìm được cách khắc phục lỗi nhanh nhất. Ngay sau đây, Hương Lâm sẽ chia sẻ đến tất cả người dùng bảng 266 mã lỗi máy photocopy Toshiba thường gặp nhất.

Mã lỗiMiêu tả
C130Khay ngăn kéo 1 bất thường: Khay-up motor-1 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo 1 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác với ngăn kéo 1)
C140Khay ngăn kéo 2 bất thường: Khay-up motor-1 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo 2 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác với ngăn kéo thứ 2)
C150Khay ngăn kéo 3 bất thường: Khay-up motor-2 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo thứ 3 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác với ngăn kéo thứ 3)
C160Khay ngăn kéo 4 bất thường: Khay-up motor-2 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo thứ 4 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ năng kéo khác với ngăn kéo thứ 4)
C180Tandem LCF khay-up động cơ có vấn đề: Các Tandem LCF khay lên động cơ không chạy bình thường, khay Tandem LCF không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác hơn Tandem LCF)
C1A0Tandem LCF động cơ thúc rào gặp vấn đề: Các Tandem LCF động cơ cuối hàng rào không chạy bình thường. Hoặc do cuối hàng rào Tandem LCF di chuyển bất thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác hơn Tandem LCF)
C1C0Lựa chọn động cơ khay LCF-up không bình thường: Các lựa chọn khay LCF-up động cơ chạy bất thường, lựa chọn LCF không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ năng kéo khác hơn tùy chọn LCF)
C260Ánh sáng của ngọn đèn sáng (tham khảo màu trắng) không được phát hiện ra lúc nguồn đang được bật ON
C270Vận chuyển cảm biến vị trí home không chuyển OFF trong một thời hạn nhất định: Các toa không chuyển từ vị trí home trong một thời gian nhất định
C280Vận chuyển cảm biến vị trí home không quay ON trong một thời hạn nhất định: Các toa không đạt được vị trí home trong một thời gian nhất định
C290Scanner cầu chì bị nổ: Điện 24V không được cung cấp tại các máy quét sau khi khởi động
C360Dây ổ đĩa sạch động cơ gặp trục trặc: Các dây động cơ ổ đĩa bụi không chạy bình thường hoặc dây sạc bụi không di chuyển bình thường
C370Việc chuyển động cơ cam đai không chạy bình thường khi nguồn được bật ON hoặc bắt đầu chép
C411Thermistor bị nóng bất thường khi bật ON: Thermistor bất thường được phát hiện khi bật ON hoặc nhiệt độ con lăn fuser không tăng trong một thời gian nhất định
C412Thermistor bị nóng bất thường khi bật ON: Thermistor bất thường được phát hiện khi bật ON hoặc nhiệt độ con lăn fuser không tăng trong một thời gian nhất định
C443Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (không thể đạt đến nhiệt độ trung cấp)
C445Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (prerunning bị bất thường tại điểm nhiệt độ cuối)
C446Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (prerunning bị bất thường tại điểm nhiệt độ cuối)
C447Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (Lúc này, nhiệt độ bất thường đang ở trạng thái sẵn sàng)
C449Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (Nhiệt độ quá nóng)
C465Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (pre-end chạy nhiệt độ bất thường).
C466Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (pre-end chạy nhiệt độ bất thường).
C467Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (nhiệt độ bất thường ở trạng thái sẵn sàng).
C468Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (quá nóng).
C471Điện áp IH bất thường hoặc IH ban đầu gặp trực trặc
C472Điện áp IH bất thường: Cung cấp điện không bình thường
C473Điện áp IH bất thường: Điện áp cao hơn giới hạn bất thường
C474Điện áp IH bất thường: Điện áp thấp hơn giới hạn bất thường
C475Điện áp IH bất thường: Cung cấp điện bất thường khi cửa được mở
C480IH không bình thường
C481IGBT không bình thường
C490Các mạch điều khiển IH trong điều kiện bất thường hoặc các cuộn dây IH đang bị hỏng, bị ngắn mạch
C4A0Kết thúc làm sạch web.
C4B0Bộ phận sấy bất thường.
C550Sự cố giao tiếp giữa máy quét và RADF
C560Sự cố giao tiếp giữa CPU và Engine-PFC
C570Sự cố giao tiếp giữa CPU và Engine-board IPC
C580Sự cố giao tiếp giữa Engine IPC và Finisher
C590Sự cố giao tiếp giữa CPU và Engine-Laser-CPU
C5A1Dữ liệu NVRAM bất thường (Board LGC)
C730Sự cố khởi tạo EEPROM trong RADF: Khi các dữ liệu văn bản EEPROM của RADF được thực hiện thì có lỗi
C880Động cơ RADF ban đầu gặp trục trặc: Khi động cơ đang quay thì có lỗi
C890 Động cơ RADF bất thường: Khi động cơ đang quay thì có lỗi.
C8A0Động cơ RADF ban đầu
C8C0Cảm biến đầu đọc RADF bản gốc bất thường: Việc điều chỉnh tự động cho các cảm biến đọc ban đầu đã được thực hiện, nhưng kết thúc không thành công
C8E0Giao thức giao tiếp RADF bất thường: Hệ thống này có thể ngừng lại vì sự kiểm soát bất thường xảy ra
C940Engine-CPU trục trặc
C970Vấn đề về động cơ laze không chạy bình thường
CA10H-SYNC có lỗi: Chùm tia laser không được xuất hiện tại SNS
CA20Phát hiện lỗi H-SYNC: Chùm tia Laser có thể không được phát hiện tại các SNS
CA30Quét thứ lỗi trong khi điều chỉnh thô
CA41Window sánh có bất thường: Đây là lỗi trong quá trình kiểm soát quét thứ cấp
CA42Tín hiệu cảm biến lỗi quá bận rộn: Đây là lỗi trong quá trình kiểm soát quét thứ cấp
CA43Comparator bất thường
CA50Lỗi điều chỉnh điện laser
CA90Lỗi giao tiếp giữa PLG SYS và bộ phận quản trị
CAA0Secondary kiểm soát quét bằng gương điện kế không kết thuc bình thường
CAB0Inter-page kiểm soát quét thứ cấp bởi gương điện kế không kết thúc bình thường
CAC0Primary quét lỗi DOT điều chỉnh: Điều khiển quét Primary không kết thúc bình thường
CAF0Inter-page kiểm soát quét chính không kết thúc bình thường.
CB10Động cơ cấp liệu bất thường: Các động cơ cấp liệu không chạy bình thường hoặc các con lăn cấp liệu không di chuyển bình thường.
CB20Giao hàng tận nơi vận động bất thường: Các động cơ giao hàng không chạy bình thường hoặc các con lăn giao hàng di chuyển bất thường
CB30Động cơ nâng khay bất thường
CB40Tấm căn chỉnh động cơ (phía sau) bất thường: Động cơ liên kết phía sau không chạy bình thường hoặc các tấm căn chỉnh di chuyển không bình thường
CB50Động cơ ghim có vấn đề: Các động cơ chạy yếu, không bình thường hoặc các ghim không di chuyển bình thường
CB60Động cơ Stapler thay đổi bất thường: Các động cơ thay đổi Stapler không chạy bình thường hoặc các đơn vị Stapler không di chuyển bình thường
CB70Lượng cảm biến được phát hiện bất thường
CB80Sao lưu dữ liệu RAM bất thường:
1. Giá trị checksum trên finisher bảng điều khiển PC bất thường và được phát hiện khi nguồn bật ON
2. Giá trị checksum trên punch điều khiển máy tính bảng bất thường và được phát hiện khi nguồn bật ON
CB90Giấy đẩy tấm động cơ có vấn đề: Các giấy đẩy tấm động cơ không chạy bình thường hoặc các tấm đẩy giấy di chuyển bất thường
CBA0Động cơ khâu phía trước bất thường: Các động cơ khâu phía trước không chạy bình thường hoặc các cam quay di chuyển bất thường
CBB0 Động cơ khâu phía sau bất thường: Các động cơ khâu phía sau không chạy bình thường hoặc các cam quay di chuyển bất thường
CBC0Động cơ căn chỉnh bất thường: Các động cơ căn chỉnh không chạy bình thường hoặc các tấm chỉnh di chuyển bất thường
CBD0Động cơ dẫn bất thường: Các động cơ dẫn chạy không bình thường hoặc hướng dẫn di chuyển không bình thường
CBE0Động cơ gấp giấy gặp vấn đề: Các động cơ gấp giấy không chạy bình thường hoặc các con lăn gấp giấy di chuyển bát thường
CBF0Động cơ định vị giấy bất thường: Các động cơ định vị giấy không chạy bình thường hoặc các tấm giấy di chuyển không bình thường
CC00Cảm biến kết nối bất thường: Mỗi kết nối của các hướng dẫn vị trí cảm biến hơm bị ngắt, giấy đẩy tấm cảm biến vị trí home và giấy đẩy tấm cảm biến vị trí đầu được phát hiện
CC10Microswitch bất thường: Các công tắc cửa hút gió bất kỳ bất thường, công tắc cửa và cover trước đóng cửa chuyển đổi được phát hiện là đang mở ra trong khi tất cả các nắp được đóng lại
CC20Lỗi giao tiếp giữa Finisher và Saddle Stitch: Lỗi giao tiếp xảy ra giữa các bảng điều khiển PC và Stitcher điều khiển máy tính bảng
CC40Động cơ xoay bất thường: Các động cơ xoay không chạy bình thường hoặc các đơn vị xoay di chuyển bất thường
CC50Động cơ đăng ký ngang bất thường: Các động cơ đăng ký ngang không chạy bình thường hoặc dùi di chuyển bất thường
CC60Động cơ đấm bất thường: Các động cơ đấm không chạy bình thường/dùi không di chuyển bình thường
CC80Động cơ liên kết phía sau không quay hoặc các tấm liên kết phía sau di chuyển bất thường
CCC1Sự cố giao tiếp giữa Finisher Inserter Unit
CCD1Inserter EEPROM có vấn đề
CCE1Động cơ Inserter quạt bất thường
CD00Điều khiển laser không kết thúc trong giai đoạn khởi động
CD10Bàn chải động cơ truyền động được làm sạch bất thường: Việc làm sạch động cơ dẫn động không chạy bình thường khi nguồn được bật ON hoặc quá trình chép bắt đầu
CD20Sự cố vận chuyển mực đã qua sử dụng
CD30Sự cố vận chuyển mực tái chế
CD40Túi mực đầy nhanh
CD50Đường dẫn tín hiệu web bất thường, gặp sự cố
CDE0Động cơ Paddle bất thường: Các động cơ Paddle không quay hoặc quay không bình thường
CE50Nhiệt độ và độ ẩm cảm biến không bình thường: Giá trị nhiệt độ và độ ẩm vượt khỏi phạm vi chỉ định
CE90Drum thermistor không bình thường: Giá trị của các drum thermistor ra khỏi phạm vi chỉ định
CF00Đơn vị belt thoát vị trí home phát hiện lỗi: Các đơn vị belt exit không rời khỏi vị trí home khi động cơ có belt đã được thúc đẩy trong mức thời gian quy định. [MJ-1029]
CF10Mã lỗi không được xác định xử lý: Nếu động cơ của các thiết bị mã (command) khác với mã lỗi xác định thì được coi là một lỗi CF10
CF70Động cơ vận chuyển mực gặp vấn đề: Mực mới được cung cấp không được động cơ vận chuyển bình thường
CF80Động cơ phễu mực không chạy bình thường
E010Giấy không đạt cảm biến vận chuyển fuser: Giấy đã thông qua các đơn vị vận chuyển fuser không đạt cảm biến vận chuyển nhiệt áp
E020Giấy bị dừng lại ở cảm biến vận chuyển fuser: Các mép sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển fuser trong khi cạnh đầu đã qua cảm biến vận chuyển nhiệt áp
E030Mứt Power-ON: Giấy còn sót lại khi nguồn vận chuyển giấy của thiết bị được bật ON
E061Kích thước giấy trong ngăn kéo 1 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E062Kích thước giấy trong ngăn kéo 2 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E063Kích thước giấy trong ngăn kéo 3 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E064Kích thước giấy trong ngăn kéo 4 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E065Thiết lập kích thước giấy cho khay bypass không chính xác
E090Kẹt độ trễ dữ liệu hình ảnh: Dữ liệu hình ảnh được in bị trễ
E091Các thiết bị không hoạt động bình thường do có sự cố xảy ra trên giao diện giữa các board SYS và động cơ Firmware
E0A0Dữ liệu hình ảnh được in không thể được gửi đi
E110Quá trình in duplex bị kẹt trong quá trình vận chuyển (giấy không đạt chuẩn cảm biến): Giấy thông qua phần vận chuyển ngược lại không đến được cảm biến trong quá trình in duplex
E120Bypass misfeeding (giấy không đạt chuẩn cảm biến): Giấy ra khỏi khay cấp liệu không đạt cảm biến đăng ký
E130Misfeeding ngăn kéo 1 (Giấy không đạt cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 1): Giấy không đạt các cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 1
E140 Misfeeding ngăn kéo 2 (Giấy không đạt cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 2): Giấy không đạt các cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 2
E150Misfeeding 3 ngăn kéo (Giấy không đạt 3 ngăn kéo/Tandem cảm biến cấp liệu LCF): Giấy không đạt ở ngăn kéo/ Tandem cảm biến cấp liệu LCF thứ 3 trong khi ở ngăn kéo thứ 3
E160Misfeeding 4 ngăn kéo (Giấy không đạt cảm biến cấp liệu 4 ngăn kéo): Giấy không đạt ở ngăn kéo/ Tandem cảm biến cấp liệu LCF thứ 4 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E180Giấy không đạt lựa chọn cảm biến cấp liệu LCF
E190Tandem LCF misfeeding (Giấy không đạt 3 ngăn kéo/ Tandem cảm biến cấp liệu LCF): Giấy không đạt cắc ngăn kéo 3 Tandem cảm biến cấp liệu LCF
E200Giấy không đạt cảm biến đăng ký: Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến đăng ký khi ở ngăn kéo 1
E201Giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian: Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ở ngăn kéo 1
E210Giấy không đạt cảm biến đăng ký ở ngăn kéo thứ 2 khi đã thông qua cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo
E211Giấy không đạt cảm biến trung gian ở ngăn kéo thứ 2 khi đã thông qua cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo
E220Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo
E230Giấy đã thông qua cảm biến ngăn kéo cấp liệu 1 không đạt cảm biến 1 ngăn kéo
E240Giấy không đạt cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo: Giấy đã thông qua vận chuyển cấp liệu 2 ngăn kéo không đạt các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo
E250Giấy không đạt lựa chọn cảm biến vận chuyển tùy chọn LCF
E260Giấy không đạt cảm biến đăng ký: Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến đăng ký khi đang ở LCF Option
E261Giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian: Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến vận chuyển trung gian khi tại LCF Option
E2A1Quá trình in duplex bị kẹt (Giấy không đạt vận chuyển cảm biến trung gian): Giấy đã thông qua các phần đảo ngược và vận chuyển ngang không đạt các cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình in duplex
E300Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến đăng ký khi đang ở ngăn kéo thứ 3
E301Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến trung gian trong quá trình nạp ở ngăn kéo thứ 3
E310Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 khi đang ở ngăn kéo thứ 3
E320Giấy đã thông qua các ngăn kéo 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 trong kh ở ngăn kéo thứ 3
E330Giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến đăng ký trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E331Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ở ngăn kéo thứ 4
E340Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E350Giấy đã thông qua các ngăn kéo 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đạt các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E360Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi đang ở ngăn kéo thứ 4
E370Giấy mà đã thông qua các ngăn kéo / Tandem cảm biến cấp liệu LCF 3 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi ở ngăn kéo thứ 3
E380Giấy đã thông qua các cảm biến cấp liệu ngăn kéo 4 không đạt các cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E3C0Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 không đạt các cảm biến đăng ký trong khi ở Tandem LCF
E3C1Giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 không đạt các cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ở các Tandem LCF
E3D0Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 trong khi ở Tandem LCF
E3E0Giấy đã thông qua các ngăn kéo 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đạt các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 trong khi ở Tandem LCF
E3F0Giấy đã thông qua các ngăn kéo / Tandem cảm biến cấp liệu LCF 3 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi ở Tandem LCF
E410Bìa kẹt bị mở: Các trang bìa đã mở ra trong khi in
E440Cover dưới bên phải (cover feed) bị mở: Các trang bìa feed bị mở ra trong khi in
E450Lựa chọn cover phía LCF bị mở: Các trang bìa phụ của Lựa chọn LCF đã mở ra trong khi in
E460Cover ngay trung tâm kẹt mở: Các đơn vị feed bỏ qua đã mở ra trong khi in
E470Cover dưới bên trái (cover exit) kẹt bị mở: Các trang bìa exit đã mở ra trong khi in
E510Giấy đã thông qua các cảm biến ngược số 1 không đạt các cảm biến ngược số 2 trong quá trình in duplex
E511Giấy đã thông qua các cảm biến ngược số 2 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến số 1 trong quá trình in duplex
E512Giấy đó có thông qua việc vận chuyển ngang cảm biến số 1 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến số 2 trong quá trình in duplex
E540Giấy đó có thông qua việc vận chuyển ngang cảm biến số 2 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến 3 trong quá trình in hai mặt
E550Giấy còn kẹt tại đường vận chuyển giấy: Giấy được còn sót lại trên khi vận chuyển giấy khi in xong (Do Jam ăn nhiều giấy)
E551Giấy còn sót lại trên trong khi vận chuyển xong (khi có service call xảy ra)
E552Giấy còn sót lại trên khi vận chuyển xong (khi nắp được đóng lại)
E570Giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển đơn vị fuser không đến được cảm biến đảo ngược số 1 trong quá trình in duplex
E580Giấy dừng lại ở phần ngược lại: Các mép sau của giấy không đi ngược lại cảm biến số 1 hoặc cảm biến đảo ngược số 2 sau khi đã đạt đến mức cảm biến ngược số 1 hoặc cảm biến đảo ngược số 2
E590Giấy dừng lại ở phần xuất ra: Các mép sau của giấy không vượt qua các cảm biến lối ra sau khi loạt đầu của đã đạt các cảm biến exit
E5A0Giấy không đạt cảm biến cảnh: Cạnh trên của giấy không đạt các cảm biến exit
E712Jam không đạt các cảm biến đăng ký ban đầu: Các feed gốc từ khay cáp liệu ban đầu không đạt các cảm biến đăng ký ban đầu
E714Các tín hiệu cấp liệu được nhận ban đầu không tồn tại trên các khay cấp liệu
E721Jam không đạt các cảm biến đầu đọc nguyên bản: Bản gốc không đạt các cảm biến đọc khởi đầu ban đầu sau khi đã thông qua các cảm biến đăng ký ban đầu (khi đang quét phía mặt phải) hoặc các cảm biến ngược lại (Khi đang quét ở mặt sau)
E722Jam không đạt các cảm biến exit ban đầu (Trong quá trình quét): Bản gốc đã qua các cảm biến đọc không đạt các cảm biến exit ban đầu khi được vận chuyển từ phần quét
E724Bản gốc bị dừng lại ở cảm biến đăng ký ban đầu: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến đăng ký ban đầu sau khi cạnh hàng đầu đã đạt được các cảm biến này
E725Bản gốc dừng lại ở cảm biến đọc đầu: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến đọc sau khi cạnh hàng đầu đã đạt cảm biến đọc này
E726Giao thông vận tải tiếp nhận tín hiệu Jam trong trạng thái chờ ADF
E727Jam không đạt các cảm biến đọc cuối bản gốc
E729Original đọc hết giấy cảm biến còn lại
E731Bản gốc dừng lại ở cảm biến cảnh gốc: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến cảnh ban đầu sau khi cạnh hàng đầu đã đạt cảm biến này
E744Dừng, bị kẹt tại lối ra / cảm biến gốc ngược
E745Jam không đạt lối ra ban đầu / cảm biến đảo ngược
E746Exit Original / giấy cảm biến ngược còn lại
E762Giấy đăng ký ban đầu cảm biến còn lại
E770Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến số 1 có giấy kẹt sót lại
E771Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến số 2 có giấy kẹt sót lại
E772Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến số 3 có giấy kẹt sót lại
E773Original Intermediate kẹt giấy cảm biến vận chuyển
E774Cảm biến đọc giấy Original còn lại
E775Original cuối đọc giấy sensor còn lại
E777Giấy ở cảm biến cảnh gốc còn lại
E860Original truy cập khi mở nắp: Nắp truy cập gốc mở ra trong khi hoạt động RADF
E870RADF kẹt bị mở: RADF mở ra trong khi hoạt động RADF
E871Che kẹt mở trong tình trạng sẵn sàng đọc: Jam gây ra tình trạng này bằng cách mở nắp truy cập gốc hoặc cover trong khi RADF đang chờ đợi các tín hiệu quét bắt đầu từ thiết bị
E890ADF thời gian ra mứt
E9F0Lỗ đục bấm không được thực hiện đúng cách
EA10Giấy chậm trễ giao thông kẹt giấy: Giấy mà đã thông qua các cảm biến cảnh không đến được các cảm biến đầu vào
EA20Giấy đã đạt đến cảm biến đầu vào nhưng lại không vượt qua được các cảm biến này
EA30Mứt Power-ON: Giấy được duy trì ở các cảm biến đầu vào khi nguồn máy bật ON
EA40Các trang cover trên hoặc cover của Finisher đã mở, hoặc cửa trên hay cửa trước của Ban Hole Punch đã mở ra trong khi in
EA50Việc đóng ghim không được thực hiện đúng cách
EA60Các cảm biến đầu vào đã phát hiện giấy sớm hơn so với thời gian được quy định
EA80Việc đóng ghim không được thực hiện đúng cách
EA90Các trang cover giao hàng hoặc cover đầu vào đã mở ra trong khi in
EAA0Mứt Power-ON: Giấy được còn lại ở cảm biến giấy số 1, số 2, số 3, đường dọc sensor giấy hoặc bộ cảm biến chuyển khi nguồn được bật ON
EAB0Giấy đã thông qua các cảm biến đầu vào không đạt/vượt qua cảm biến giấy số 1, số 2, số 3 cảm biến giấy hoặc chuyển cảm biến
EAC0Giấy đã đạt đến cảm biến đầu vào không vượt qua các cảm biến đầu vào
EAD0In cuối lệnh time-out: Việc in không kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa Ban SYS và board LGC ở khúc cuối của việc in ấn
EAE0Việc in không thể kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa các thiết bị và các Finisher khi được vận chuyển từ các thiết bị cho Finisher
EB30Các thiết bị vận chuyển giấy đến Finisher bị vô hiệu hóa do các lỗi giao tiếp giữa các thiết bị và các Finisher vào lúc bắt đầu việc in ấn
EB50Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Bội ăn của các giấy trước gây ra misfeeding
EB60Giấy còn lại trên con đường vận chuyển: Bội ăn của các giấy trước gây ra misfeeding của giấy sắp tới (redetection sau khi không có mứt được phát hiện tại mã lỗi EB50)
EC00Inserter mứt chậm trễ eat
EC10Inserter dừng mứt eat
EC20Inserter ngược lại chậm trễ giơ-1
EC30Inserter ngược đường dừng giơ-1
EC40Inserter ngược lại đường chậm trễ giơ-2
EC50Inserter ngược đường dừng giơ-2
EC60Chậm trễ Inserter giơ-1
EC70Inserter dừng ở giơ-1
EC80Chậm trễ Inserter giơ-2
EC90Inserter dừng ở giơ-2
ECA0Giấy còn lại trong Inserter Unit khi bật ON
ECB0Thiết lập không chính xác kích thước giấy cho Inserter Unit
ECC0Inserter Unit misfeeding
ECD0Inserter Unit kẹt khi mở cửa
F070Lỗi giao tiếp giữa CPU và hệ thống-Engine-CPU
F090SRAM bất thường trên board SYS
F100_0HDD lỗi định dạng: Hoạt động của HDD dữ liệu quan trọng bị lỗi
F100_1HDD lỗi định dạng: Mã hóa dữ liệu quan trọng của một trong 2: hội đồng quản trị hoặc Ban SYS SRAM bị hư hỏng
F100_2HDD lỗi định dạng: Mã hóa dữ liệu quan trọng của cả 2: hội đồng quản trị và Ban SYS SRAM bị hư hỏng
F101HDD không thể kết nối (gắn) bởi một lý do khác với các lý do được mô tả trong mã lỗi F101_0 thông qua các lỗi F101_3
F101_0HDD lỗi kết nối (Kết nối HDD không thể được phát hiện
F101_1Phân vùng gốc gắn lỗi (HDD không định dạng ): HDD không thể được kết nối (gắn) bởi thiệt hại cho các khu vực, trong đó chủ yếu là chương trình được lưu trữ.
F101_2Phân vùng bình thường gắn kết lỗi (HDD gắn phân vùng không bình thường): Các ổ cứng không thể được kết nối (gắn) bởi thiệt hại cho các khu vực khác hơn so với những nguyên nhân được mô tả trong các lỗi F101_0 và F101_1
F101_3Phân vùng mã hóa gắn kết lỗi (HDD phân vùng mã hóa không lắp): Các ổ cứng không thể được kết nối (gắn) bởi thiệt hại cho các khu vực, trong đó quan trọng nhất là khu vực được lưu trữ
F102Lỗi boot HDD: HDD không sẵn sàng để khởi động
F103HDD truyền dữ liệu time-out: Dữ liệu đọc hoặc văn bản kđọc hông được thực hiện trong một thời hạn nhất định
F104Lỗi dữ liệu HDD: Một số bất thường được phát hiện trong các dữ liệu của HDD
F105Các lỗi HDD khác
F106_0ADI-HDD lỗi: Thay thế ổ đĩa bất hợp pháp bị phát hiện (ADIHDD Exchange để SATA-HDD)
F106_1ADI-HDD lỗi: HDD phát hiện lỗi
F106_2ADI-HDD lỗi: ADI mã hóa tải trọng có lỗi hoạt động
F106_3ADI-HDD lỗi: ADI xác thực quản trị lỗi tạo Password
F106_4ADI-HDD lỗi: Xác thực số ngẫu nhiên bị lỗi hệ
F106_5ADI-HDD lỗi: Lỗi xảy ra khi truyền dữ liệu xác thực
F109_0Key bị lỗi nhất quán: Quá trình kiểm tra hoạt động bị lỗi
F109_1Key bị lỗi nhất quán: Mã hóa AES SRAM bị lỗi gây thiệt hại dữ liệu quan trọng
F109_2Key bị lỗi nhất quán: Kiểm tra thiệt hại lỗi gây khóa công khai
F109_3Key bị lỗi nhất quán: HDD tham số mã hóa bị thiệt hại
F109_4Key bị lỗi nhất quán: Dữ liệu hư hỏng về mặt giấy phép
F109_5Key bị lỗi nhất quán: Key Encryption cho ADI-HDD bị hư hỏng
F109_6Lỗi nhất quán chính: Quản trị lỗi mật khẩu bị lỗi khi cho ADI-HDD xác thực
F110Sự cố giao tiếp giữa CPU và hệ thống-Scanner-CPU
F111Scanner phản ứng bất thường
F120Cơ sở dữ liệu có sự bất thường: Cơ sở dữ liệu không chạy bình thường
F121Cơ sở dữ liệu bất thường: Sử dụng quản lý thông tin cơ sở dữ liệu có bất thường
F122Cơ sở dữ liệu bất thường: Cơ sở dữ liệu tin nhắn / Job quản lý đăng nhập bất thường
F124Cơ sở dữ liệu bất thường: Cơ sở dữ liệu quản lý ngôn ngữ không hoạt động bình thường
F130Địa chỉ MAC không hợp lệ
F131Lỗi do thiệt hại về tập tin cài đặt lọc
F140Không nhớ định dạng ASIC hoặc mua lại không thành công định dạng này
F200Tùy chọn ghi đè lên dữ liệu – GP-1070 bị vô hiệu hóa
F350SLG bất thường
F400Quạt làm mát board SYS bất thường
F500Thiệt hại phân vùng HD
F510Lỗi khởi động ứng dụng
F520Điều hành hệ thống báo lỗi trong lúc bắt đầu
F521Liêm kiểm tra lỗi
F550Lỗi trong việc phân vùng mã hóa
F600Lỗi cập nhật phần mềm
F700Lỗi Overwrite
F800Lỗi ngày báo
F900Thông tin mô hình bị lỗi
F901Động cơ bị lỗi tốc độ: Các thông tin tốc độ của LGC bị hỏng
F091_1Động cơ bị lỗi tốc độ: Các thông tin tốc độ của LGC bị hỏng

Trên đây là toàn bộ bảng tra mã lỗi Toshiba 5540C, 6540C, 6550C,… phổ biến nhất mà Hương Lâm muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bảng tra mã lỗi máy photocopy Toshiba này sẽ có thể giúp ích được cho bạn!

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Chọn số sao để đánh giá cho bài viết này!

Điểm trung bình 4 / 5. Tổng lượt đánh giá: 4

Không có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *