Toshiba e-Studio 283

8,500,000

ĐỐI VỚI KHÁCH TỈNH:

GIẢM 15% - 20%

➊ Không bảo hành

➋ Máy bao đẹp

➌ Hỗ trợ gửi chành

➭ Khổ sao chụp từ A6 – A3

➭ Sao chụp liên tụcc 999 tờ

➭ Thời gian khởi động máy là 20 giây

➭ Tốc độ sao chụp 28 copy / 1 phút

[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] Tải Driver

mua-hang-ngay