09.0920.0920

Toshiba e-Studio 282

8,500,000

➭ Khổ sao chụp từ A6 – A3

➭ Sao chụp liên tụcc 999 tờ

➭ Thời gian khởi động máy là 20 giây

➭ Tốc độ sao chụp 28 copy / 1 phút

Tải Driver

mua-hang-ngay

sale-thue-may-photocopy-ricoh-3053