09.0920.0920

Toshiba e-Studio 256

8,000,000

➭ Màn hình cảm ứng, màu

➭ Khổ sao chụp: từ A5 – A3

➭ Sao chụp liên tục: 999 tờ

➭ Thời gian khởi động máy: 20 giây

Tải Driver

mua-hang-ngay

sale-thue-may-photocopy-ricoh-3053