09.0920.0920

Canon IR 2530

64,000,000

  • Tốc độ sao chụp/in: 30 bản/phút
  • Khổ giấy sao chụp: A6 – A3
  • Màn hình LCD cảm ứng Tiếng Việt
  • Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB