09.0920.0920

Toshiba e-Studio 4508A

91,000,000

– Tốc độ copy: 45 tờ/phút

– Khay đựng giấy: 550 tờ x 2 khay

– Khay nạp tay: 100 tờ

– Khổ giấy: A3 – A5R