09.0920.0920

Toshiba e-Studio 2809A

41,500,000

– Tốc độ copy: 28tờ/phút
– Khay đựng giấy: 250 tờ x 02 khay
– Khay nạp tay: 100 tờ
– Khổ giấy: A3 – B5R (Hộc giấy)