09.0920.0920

Toshiba e-Studio 2809A

41,500,000

➭ Tốc độ copy: 28tờ/phút

➭ Khay đựng giấy: 250 tờ x 02 khay

➭ Khay nạp tay: 100 tờ

➭ Khổ giấy: A3 – B5R (Hộc giấy)

mua-hang-ngay