Toshiba e-Studio 255

9,000,000

  • Khổ sao chụp từ A5 – A3
  • Sao chụp liên tục 999 tờ
  • Thời gian khởi động máy là 20 giây
  • Tốc độ sao chụp  25 copy / 1 phút