09.0920.0920

Toshiba e-Studio 2309A

21,500,000

– Tốc độ copy:  23 tờ/phút

– Khay đựng giấy: 250 tờ x 1 khay

– Khay nạp tay: 50 tờ

– Khổ giấy: A4 (Hộc giấy)

– Khổ giấy A3 – A5R (Khay nạp tay)