09.0920.0920

SHARP AR-5623NV

23,000,000

  • Tốc độ Copy: 23 bản/phút A4
  • Tốc độ In mạng: 23 bản/phút A4
  • Bộ phận phân trang điện tử có sẵn
  • Bộ phận Scan mạng A3 Mầu, đen/trắng