SHARP AR-5623NV

23,000,000


Photocopy – In – Scan


➭ Tốc độ Copy: 23 bản/phút A4

➭ Tốc độ In mạng: 23 bản/phút A4

➭ Bộ phận phân trang điện tử có sẵn

➭ Bộ phận Scan mạng A3 Mầu, đen/trắng

mua-hang-ngay
Danh mục: Từ khóa:
HotlineChat ZaloMessenger
uu-dai-toshiba-357-457