09.0920.0920

Canon IR 2004N

28,000,000

  • Tốc độ in,copy : 20 trang/phút (A4)
  • Tốc độ quét: (A4, 300dpi): 23 / 12 trang/phút (BW / Color)
  • Chức năng Scan kéo và Scan Đẩy có sẵn